waterschap, verkiezingen, debat, doetinchem, wrij

Waterschap in het wielercafé, waarom?

10 maart 2019

Verkiezingen voor het waterschap in het wielercafé?

Ja, om twee redenen: ik vind het leuk en het is nodig.

politicologie

Als 18-jarige snotneus vond ik dat alles in het leven politiek was. Belangen, geheime agenda’s en macht was overal. Politicologie leek me de ideale studie, om vervolgens als journalist misstanden aan de kaak te stellen en schimmige taferelen te ontrafelen. Zo heel rechtlijnig liep het overigens niet (hieris het iets uitgebreider beschreven), maar dat was wel de bottom line. Die heb ik niet bereikt omdat na mijn studie (eind jaren ‘80) er meer zekerheid lag bij de overheid. Maar zelfs als kroegbaas van een wielercafé laat het spel om de macht me niet los. En daar speelt het waterschap een belangrijke rol.

landschap

Dat brengt me bij ‘waarom is het nodig?’

Ten eerste: het landschap waar we doorheen fietsen. De waterschappen in Nederland dragen in hoge mate bij aan de veelzijdigheid en kwaliteit van de fietsomgeving. Ik kan

Ten tweede, meer politiek, onze landelijke politici sleuren zonder schaamte de verkiezingen van andere organen (zoals Provinciale Staten) onder de Haagse stolp. Provinciale Staten zijn de zetbazen geworden van de Eerste Kamer. En de onbekende waterschappen die kunnen we wel opheffen. Er is toch niemand die stemt op hun verkiezingen. En het op tijd openen van  de sluizen dat kunnen provincies ook wel doen.

bananenrepubliek

Een waterschap is een vreemde vorm van zelfstandige overheid, maar wel de oudste. En bovendien is het goed om in het bestuur van ons land tegenkrachten te hebben. Checks and balances noemde politiek filosoof Alexis de Tocqueville dat.

Hij was een fanatiek aanhanger van de nieuwe democratie die Amerika invoerde met de scheiding der machten. Een systeem dat ruim 200 jaar later niet naar het zin is van de huidige president. En allemaal kunnen we de bananenrepubliek zien ontstaan.

waterschap red Nederland

Persoonlijk denk ik dat het laconieke leiderschap in Den Haag eraan bijdraagt dat ons land dezelfde kant op kan gaan. Daar hoef je het niet mee eens te zijn maar laten we in ieder geval alle legitieme machten in het openbaar bestuur koesteren. Ga stemmen op het waterschap.« Terug naar nieuws